Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Νέα ΚΥΑ έκτακτων μέτρων για το χρονικό διάστημα από 29/03/2021 έως 05/04/2021 (6:00 π.μ.) (συνημ.)