Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 19/2021 περί αυτεπάγγελτου προσδιορισμού των δικασίμων ασφαλιστικών μέτρων της 21ης/10/2020 και 11ης/11/2020 που ματαιώθηκαν – ( Ένα συνημμένο έγγραφο).

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Πράξη της κας Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης με αριθμό 19/2021 περί αυτεπάγγελτου προσδιορισμού των δικασίμων ασφαλιστικών μέτρων της 21ης/10/2020 και 11ης/11/2020 που ματαιώθηκαν – ( Ένα συνημμένο έγγραφο).