Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 97/2021 για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 97/2021 για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

 

                 Κοζάνη, 97/8-3-2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
  
       Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 25 
       Τ.Κ.: 50100 
     Τηλέφωνο: 24610-28744, 24610-22600
     FAX: 24610-28744

e-mail: [email protected]

 

 
      Αρ πράξης: 97/8-3-2021 

Προς

1.Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

(Γραφείο Υπουργού)

2. Τον  κ. Γενικό Γραμματέα    Υπουργείου Δικαιοσύνης

(Γραφείο Γενικού Γραμματέα)

3. Την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

4. Το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης

5. Την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων

 

Aφού λάβαμε υπόψη το άρθρ 1 παρ Α/Α 4 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 (ΦΕΚ Β’ 895/06.03.2021), σε αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 (ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021) κοινής υπουργικής απόφασης για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 θα ισχύσει στο σύνολό της η υπ’αριθμ 87/28-2-2021 πράξη μας (υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639, ΦΕΚ τ. Β΄ 793/27-2-2021 ΚΥΑ).

 

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΛΑ

Ειρηνοδίκης Α΄