Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Έκθεμα επαναπροσδιορισμένων υποθέσεων με τη με αριθμό 2/2021 Πράξη της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης (συνημ).

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης: Έκθεμα επαναπροσδιορισμένων υποθέσεων με τη με αριθμό 2/2021 Πράξη της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Κοζάνης (συνημ).