Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δελτίο τύπου Δ.Σ.Κ. για την έμπρακτη στήριξη του δικηγορικού κλάδου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δελτίο τύπου Δ.Σ.Κ. για την έμπρακτη στήριξη του δικηγορικού κλάδου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό, συνεπεία των ληφθέντων μέτρων προς αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Δικηγόροι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή επαγγελματική και οικονομική θέση αφού έχει περιοριστεί δραστικά η επαγγελματική τους δραστηριότητα ιδίως λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων αλλά και της υπολειτουργίας υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των πολιτών.  Μεγάλο μέρος των Δικηγόρων ιδίως των νέων, αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, ακόμη και βασικές του βιοτικές ανάγκες. Ο κλάδος εξαθλιώνεται οικονομικά και μάλιστα τη στιγμή που ουδείς μπορεί να προβλέψει τον χρόνο εξόδου από την κρίση. Ταυτόχρονα, οι Δικηγόροι αποτελούμε το μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα της πανδημίας, που δεν έχουμε άμεσα στηριχθεί οικονομικά από την Πολιτεία.

Ενόψει των ανωτέρω, με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη για την προκήρυξη της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»,στο πλαίσιο της οποίας ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία και την ένταξη στους πληττόμενους ΚΑΔ και των Δικηγόρων και ευχαριστούμε τόσο τον ίδιο, όσο και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη, για την έμπρακτη στήριξη του κλάδου μας.

 

Κοζάνη 29/01/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ