Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 20ης Μαΐου 2021.

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 20ης Μαΐου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΚΘΕΜΑ Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 20ης ΜΑΪΟΥ 2021

 

 

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4 και 5 υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 από 13-5-2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1944 /13-5-2021 τεύχος β’)

Κοζάνη, 18 Μαΐου 2021
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Γ. Παπακώστας