Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 187/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 19ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 187/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 19ης Απριλίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).