Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 11ης Μαΐου 2021

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 11ης Μαΐου 2021

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

                                                   ΕΚΘΕΜΑ                Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 11ης ΜΑΪΟΥ  2021

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Δικογραφίας
1

Αρ. Αιτ. 79/2021

   Μ.Κ 3/21
2     Μ.Κ 165/13
3     Τρ.Κ 89/2012
 

4.

 

 Μ.Κ 136/12
 

5

 Μ.Κ 70/14
6 Μ.Κ. 67/2014
7  Μ.Κ. 102/2014
8   Μ.Κ. 15/2014
9  Μ.Κ. 55/2017
10 Μ.Κ. 30/2016
11 Μ.Κ. 105/2014
12 Μ.Κ. 151/2014
13 Μ.Κ. 70/2015
14 Μ.Κ. 108/2015
15 M.K. 107/2015
16 Μ.Κ. 104/2015
17 Μ.Κ. 79/2017
18 Μ.Κ. 51/2018
19 Μ.Κ. 135/2016
20 M.K. 48/2017
21 Μ.Κ. 86/2017
22 Μ.Κ. 37/2018
23 Μ.Κ. 52/2018
24 Μ.Κ. 26/2018
25 Μ.Κ. 71/2018

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 1α και 2 υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 από 8-5-2021 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1872 /8-5-2021)

 

Κοζάνη,   10 Μαΐου 2021

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αθανάσιος Παπακώστας