Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για τη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για τη διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).