Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας: Πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα της δοκιμασίας Απριλίου 2017 (συνημ)

Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας: Πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα της δοκιμασίας Απριλίου 2017 (συνημ)