Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022)

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (Σεπτέμβριος 2022)

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλουμε την ενημερωμένη έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
«Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος»
(Σεπτέμβριος 2022), όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας:
<https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/κώδικας-δικηγόρων-κώδικας-δεοντολογίας-
δικηγορικού-λειτουργήματος-σεπτέμβριος-2022>
https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/κώδικας-δικηγόρων-κώδικας-δεοντολογίας-δ
ικηγορικού-λειτουργήματος-σεπτέμβριος-2022

Προς διευκόλυνση όλων των συναδέλφων ανά την επικράτεια, μπορείτε να
προβείτε σε: α) αναδημοσίευση στις ιστοσελίδες των Συλλόγων, β) προώθηση στα
Μέλη σας, και γ) αναπαραγωγή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο (pdf).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός