Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για το 2016 – Προθεσμία έως 28/02/2017

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για το 2016 – Προθεσμία έως 28/02/2017

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για το 2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (Μ.Υ.Φ.) του έτους 2016:  28/2/2017.

Καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης αποκλίσεων:   30/4/017.