Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δήλωση επιφύλαξης Δικηγόρων Κοζάνης στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 – Προθεσμία έως 22/02/2017

Δήλωση επιφύλαξης Δικηγόρων Κοζάνης στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 – Προθεσμία έως 22/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣΚ να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΔΣΚ έως την Τετάρτη 22/02/2017 και ώρα 14:00 προκειμένου υπογράψουν το κείμενο της επιφύλαξης κάθε Δικηγόρου ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017, το οποίο έχει συνταχθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας.

Το κείμενο που θα υπογραφεί από κάθε έναν Δικηγόρο ξεχωριστά έχει ως εξής:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, δια της παρούσης δηλώνουμε ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μας κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μας, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Οι Δηλούντες»

 

Για το Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ