Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Γνωμοδότηση για έρευνα βιβλίων Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων από τρίτους μη Δικηγόρους (συνημ).

Γνωμοδότηση για έρευνα βιβλίων Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων από τρίτους μη Δικηγόρους (συνημ).