Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έκδοση βεβαίωσης ακινήτου (ν. 4700/2020).

Έκδοση βεβαίωσης ακινήτου (ν. 4700/2020).

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Σε εφαρμογή του άρθρου 366 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/29-6-2020),
στην πλατφόρμα της Ολομέλειας Έκδοση γραμματίων προείσπραξης,
προστέθηκε νέα διαδικασία « 41 – ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ν.
4700/2020)» (που επέχει θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας,
βαρών και διεκδικήσεων), που εκδίδει ο δικηγόρος, για την οποία το
ποσό αναφοράς ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά ακίνητο και οι κρατήσεις στα
2,50 ευρώ ανά ακίνητο για τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Η προσθήκη ήδη λειτουργεί για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους στο
BackOffice και στο portal.olomeleia.gr.

Με εκτίμηση
Ομάδα ΟΠΣ Ολομέλειας