Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 – Αιτήσεις έως και την 22η.2.2021 (συνημ).

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 – Αιτήσεις έως και την 22η.2.2021 (συνημ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ Β’ 540/11-02-2021 η ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 154/2021, που αφορά στη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως την 22η Φεβρουαρίου 2021.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ. Β’ Β’ 540/11-02-2021.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.