Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Συναινετικές προσημειώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Συναινετικές προσημειώσεις

Αγαπητές Συναδέλφισσες/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, κας. Χρυσής Ζαρδαβά, σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη παρατάσεως της ισχύος του άρθρου 57 του Ν. 4871/2021 με το Ν.5007/2022, παρά μόνο του άρθρου 56 του Ν. 4871/2021, στις συναινετικές προσημειώσεις υποθηκών δεν ισχύει πλέον η δυνατότητα προσκόμισης έγγραφης δήλωσης συναίνεσης του καθ’ ου, αλλά απαιτείται είτε η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, προκειμένου να παράσχει τη συναίνεσή του, είτε η παροχή συναίνεσής του μέσω συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άρθρο 98 β’ ΚΠολΔ).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Δημητρόπουλος

Ο Γ.Γραμματέας

Ιωάννης Αυγερινός