Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση 28.1.2023 στην Αθήνα)

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση 28.1.2023 στην Αθήνα)

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (συνεδρίαση 28.1.2023 στην Αθήνα)

 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 28.1.2023, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θα ανέμενε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, έστω και αυτή την ώρα, θα λάμβαναν μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων τόσο από την μνημονιακή πολιτική όσο και από τις συνέπειες της πανδημίας και ταυτόχρονα κλήθηκαν να καλύψουν δημοσιονομικά κενά με την επιβολή επιβαρύνσεων σε βάρος τους, όπως τα αυξημένα φορολογικά βάρη (ΦΠΑ), το τέλος επιτηδεύματος, την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κοκ.

Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη συνέντευξή του για την οικονομική πολιτική, αγνόησε για μία ακόμη φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Παρέλειψε να αναφερθεί στα οικονομικά προβλήματα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, τη μεσαία τάξη. Κανένα από τα μέτρα που εξήγγειλε δεν αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Συμπεριφέρθηκε σαν να μην αντιμετωπίζουμε οξυμένα προβλήματα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και θα συνεχίσει, με κάθε τρόπο, τον διεκδικητικό του αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων του, όπως έχουν προτεραιοποιηθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και ιδίως:

α. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

. β. Την αναστολή αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για το τρέχον έτος (2023).

γ. Την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης, άλλως, του πιστοποιητικού ελέγχου συνδρομής νομικών προϋποθέσεων (νομικού ελέγχου) στις εμπράγματες δικαιοπραξίες, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου.

δ. Την επέκταση της απαλλαγής από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι Η ΜΟΝΗ μνημονιακή υποχρέωση, που δεν έχει υλοποιήσει η ελληνική Πολιτεία

ε. Την κατάργηση, άλλως, μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες.

στ. Την άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον eΕΦΚΑ.

ζ. Την επίλυση των θεμάτων των εμμίσθων (ιδίως αύξηση αποδοχών, μισθολογική εξέλιξη, ωριμάνσεις, μεταπτυχιακά, αποζημιώσεις).

  1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το δικηγορικό σώμα, σε υλοποίηση αποφάσεων των θεσμικών του οργάνων άσκησε παρέμβαση ενώπιον του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών και κατά των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων για το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την νομιμοποίηση των εταιρειών αυτών, μετά τις αντικρουόμενες αποφάσεις Τμημάτων του Αρείου Πάγου.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη διαρκή και συνεχή δράση του δικηγορικού σώματος για στήριξη των οικονομικά αδυνάμων και ευάλωτων συμπολιτών μας και μάλιστα σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπου η Πολιτεία και Κοινωνία οφείλει να μεριμνήσει για την προστασία της.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Ελληνική Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κρίνει με γνώμονα μόνο το νόμο και τα στοιχεία του φακέλου. Να κλείσει τα αυτιά της στις Σειρήνες των ισχυρών οικονομικών και τραπεζικών παραγόντων και από κατευθυνόμενα δημοσιεύματα μερίδας του τύπου, περί δήθεν κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος σε περίπτωση που η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφασίσει υπέρ των δανειοληπτών.

Να εφαρμόσει το νόμο και τη φωνή της συνείδησής τους. Υπενθυμίζουμε την ανοίκεια και απαράδεκτη σχετική αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μηνός Νοεμβρίου 2022, με την οποία προαναγγέλεται, επί της ουσίας «η άρση των περιορισμών» που έθεσαν οι δικαστικές αρχές, όπως η αριθμ. 822/2022 του Αρείου Πάγου, τους επόμενους μήνες, την οποία έχουμε καταδικάσει ρητά σε επανειλημμένες αποφάσεις μας και δημόσιες παρεμβάσεις μας.

  1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Οι καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, που υπερβαίνει τα τρία χρόνια, όπως έχουμε επισημάνει, πλήττουν πρωτίστως τον ίδιο τον θεσμό και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Μετά την παταγώδη αποτυχία της τελευταίας νομοθετικής πρωτοβουλίας η Κυβέρνηση θα προβεί σε νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση του θέματος, για την άμεση εντός 3 μηνών καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων και των σχετικών κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΕΦΚΑ, εφορία κλπ).

Η Ολομέλεια εισηγείται στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της αποχής των δικηγόρων μελών τους από τις υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος και εξουσιοδοτεί την Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίσει για το μέλλον των κινητοποιήσεων ανάλογα με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό..

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Ολομέλεια, στο πλαίσιο της αναζήτησης των αναγκαίων παρεμβάσεων για ορθή και ταχεία απονομή της Διοικητικής Δικαιοσύνης, συμμετέχει με εκπρόσωπό της στη σχετική Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Ολομέλεια επιβεβαιώνει τις πάγιες θέσεις της:

Είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε προσπάθεια κατάργησης ή συγχώνευσης των διοικητικών δικαστικών σχηματισμών που λειτουργούν σήμερα. Θεωρεί επιβεβλημένη τη λειτουργία Διοικητικού Πρωτοδικείου στην έδρα κάθε πολιτικού Πρωτοδικείου, όπως επιβάλει άλλωστε και η αρχή της τοπικής εγγύτητας του πολίτη προς τον φυσικό δικαστή.

Είναι απόλυτα αντίθετη στις τηλεματικές δίκες και στη μετατροπή δικαστηρίων σε δικαστήρια τηλεματικής. Η τηλεματική δίκη χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων δεν πληροί τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης, παραβιάζει τις αρχές της προφορικότητας και δημοσιότητας της συζήτησης. Θεωρεί ότι η συγκέντρωση της δικαστικής ύλης σε ένα περιορισμένο αριθμό διοικητικών δικαστηρίων επιτείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, σε αντίθεση με την αποκέντρωσή της, με αναδιάρθρωση της αρμοδιότητας, που επιταχύνει τον προσδιορισμό των υποθέσεων, την εκδίκασή τους και την έκδοση αποφάσεων.

Η επίλυση των προβλημάτων της Διοικητικής Δικαιοσύνης απαιτούν σφαιρική αντιμετώπιση και συνολική προσέγγιση, εξορθολογισμό και αναμόρφωση του δικονομικού πλαισίου λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, κάλυψη των κενών θέσεων Δικαστικών υπαλλήλων και σοβαρή υλικοτεχνική υποστήριξη όλων των διοικητικών σχηματισμών και διαρκή και ουσιαστικό διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων με την επίκληση στοιχείων τεκμηρίωσης και αποτελεσματικότητας.

Αποφάσισε την διοργάνωση πανελλαδικής διαδικτυακής εκδήλωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

  1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η Ολομέλεια έχει αναδείξει , κατ’ επανάληψη, τα σημαντικά προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης και κατά τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδίως τον κίνδυνο απώλειας εμπραγμάτων δικαιωμάτων πολιτών και ανασφάλειας δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου στον οποίο επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης προώθησης νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία να ορισθεί επαρκής, καθολική και οριστική προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και ταυτόχρονα να τροποποιηθούν οι δυσμενείς έννομες συνέπειες που επέρχονται από την άπρακτη παρέλευσή της, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 2664/1998.

  1. ΑΡΘΡΟ 187 ΠΚ

Η Ολομέλεια έχει εκφράσει την απόλυτη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 ΠΚ, με την προσθήκη της παρ. 6, με την οποία καταλύεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου, αμφισβητείται και περιορίζεται η δικαιοδοτική κρίση του δικαστή και παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος στερείται δικαιωμάτων, τα οποία δεν στερούνται κατηγορούμενοι για αδικήματα με σημαντικά μεγαλύτερη ποινική ή ηθική απαξία.

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου αυτού, η Ολομέλεια εισηγείται στα ΔΣ των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την παράταση της στοχευμένης αποχής των μελών τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι 30.6.2023, με το πλαίσιο αδειών που έχει ήδη αποφασιστεί.