Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εκδήλωση Δ.Σ.Κ. για τα προσωπικά δεδομένα – Σάββατο 14/07/2018, 10:00 έως 14:00 – Αίθουσα συνεδριάσεων περιφερειακού συμβουλίου (Κτήριο πρώην Νομαρχίας) – συνημ

Εκδήλωση Δ.Σ.Κ. για τα προσωπικά δεδομένα – Σάββατο 14/07/2018, 10:00 έως 14:00 – Αίθουσα συνεδριάσεων περιφερειακού συμβουλίου (Κτήριο πρώην Νομαρχίας) – συνημ