Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΕισΑΠ: Υλοποίηση της ΚΥΑ για επιβολή μέτρων προσωρινής αναστολής εργασιών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

ΕισΑΠ: Υλοποίηση της ΚΥΑ για επιβολή μέτρων προσωρινής αναστολής εργασιών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης& Προσωπικού

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Αριθ. Πρωτ. 2508

Υλοποίηση της ΚΥΑ για επιβολή μέτρων προσωρινής αναστολής εργασιών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

 

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενόψει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού, ακολουθώντας όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ με αριθ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 1 8176/1 5-3-2020, θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στην εξυπηρέτηση εξαιρετικά απαραίτητων αναγκών και ενεργειών των ποινικών δικών που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31/1/2021 ή υποθέσεων που από τη φύση τους κλπ χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν θα γίνονται ακροάσεις κοινού και δεν θα εξετάζονται στην παρούσα κατάσταση αιτήσεις ούτε θα παρέχονται πληροφορίες για θέματα που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα και συνεπώς το κοινό δεν θα πρέπει να προσέρχεται στους χώρους της γι αυτά τα θέματα, που θα αντιμετωπισθούν σε μεταγενέστερους χρόνους.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Πλιώτας