Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση ΣΤ’ Τμήματος ΣτΕ

Ανακοίνωση ΣΤ’ Τμήματος ΣτΕ
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Δεύτερο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 24403/ 10.4.2020 (ΦΕΚ 1301 τ. Β΄), περί προσωρινής αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας  από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι κύριες υποθέσεις του ΣΤ΄ Τμήματος της δικασίμου  27/4/2020 αναβάλλονται σε προσεχείς  δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανισθούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του  Τμήματος.
Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος
Ι. Β. Γράβαρης