Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Τρόπος λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από 25/01/2021 (06:00 π.μ.) έως 01/02/2021 (06:00 π.μ.) [συνημ].