Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Τρόπος λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από 11/01/2021 {06:00 π.μ.} έως και 18/01/2021{06:00 π.μ.} (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Τρόπος λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από 11/01/2021 {06:00 π.μ.} έως και 18/01/2021{06:00 π.μ.} (συνημ).