Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 555/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών – διαφορών από αμοιβές, που ματαιώθηκαν στις δικασίμους 13ης/11/2020 και 11ης/12/2020 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 555/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών – διαφορών από αμοιβές, που ματαιώθηκαν στις δικασίμους 13ης/11/2020 και 11ης/12/2020 (συνημ).