Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 551/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών (από οριζόντια ιδιοκτησία, μισθωτικές, αποζημίωσης από φθορά μισθίου), που ματαιώθηκαν στις δικασίμους 16ης/10/2020, 13ης/11/2020, 20ης/11/2020 και 11ης/12/2020 [συνημ].

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη με αριθμό 551/2020 επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας – περιουσιακών διαφορών (από οριζόντια ιδιοκτησία, μισθωτικές, αποζημίωσης από φθορά μισθίου), που ματαιώθηκαν στις δικασίμους 16ης/10/2020, 13ης/11/2020, 20ης/11/2020 και 11ης/12/2020 [συνημ].