Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 87/28-2-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 87/28-2-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).