Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 121/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 26ης Φεβρουαρίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κας Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 121/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων ειδικής διαδικασίας και μικροδιαφορών, που ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 26ης Φεβρουαρίου 2021 (ένα συνημμένο έγγραφο).