Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4790/2021 για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και η ΚΥΑ για την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων σε πιστοποιητικά και δικαστικές αποφάσεις (δύο συνημμένα έγγραφα).

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4790/2021 για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και η ΚΥΑ για την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων σε πιστοποιητικά και δικαστικές αποφάσεις (δύο συνημμένα έγγραφα).