Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Η συμπληρωματική πράξη με αριθμό 11/2021 της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης από την 25η/01/2021 και μέχρι νεώτερης πράξης – Δίκες Ν. 3869/2010 και 4745/2020 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Η συμπληρωματική πράξη με αριθμό 11/2021 της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κοζάνης από την 25η/01/2021 και μέχρι νεώτερης πράξης – Δίκες Ν. 3869/2010 και 4745/2020 (συνημ).