Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Η συμπληρωματική πράξη με αριθμό 04/2021 της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από την 25η/01/2021 και μέχρι νεώτερης πράξης – Δίκες Ν. 3869/2010 και 4745/2020

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Η συμπληρωματική πράξη με αριθμό 04/2021 της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας από την 25η/01/2021 και μέχρι νεώτερης πράξης – Δίκες Ν. 3869/2010 και 4745/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Πτολεμαΐδα    20  Ιανουαρίου 2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΣΗ:  ΛΑΓΟΘΗΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ

ΘΕΟΛΟΓΙΔΗ  ΓΩΝΙΑ

50200  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4/2021

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2021 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1 παρ. 1, αριθμ. 4 περίπτ. 5β του σχετικού πίνακα της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 3060/15-1-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 89 Β/16-1-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Εορδαίας καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-1-2021 μέχρι νεώτερης πράξης ισχύουν τα εξής:

Εκδικάζονται κανονικά οι δίκες επί υποθέσεων ειδικών νόμων, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ( υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασία της κατοικίας ) και οι δίκες του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020. Οι δίκες αυτές γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

Δεν απαιτείται στις περιπτώσεις αυτές την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων, ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικασθούν χωρίς την εξέταση μάρτυρα, προκειμένου να εισαχθούν προς συζήτηση.-

 

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

 

Αθηνά Φονηά

Ειρηνοδίκης Α΄