Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (συνημ).