Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δελτίο ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από το Λ.Ε.Δ.Ε. για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018

Δελτίο ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από το Λ.Ε.Δ.Ε. για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2018

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

Αθήνα 31 Μαΐου 2018

Αριθ. Πρωτ. 1341

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/1/201831/5/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 548.173,70 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

125.480,00 ευρώ

σε 128 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

  28.000,00 ευρώ

σε 35 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

312.913,04 ευρώ

σε 30 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

10.600,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

71.095,66 ευρώ

σε 8 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

85,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ