Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης την Τετάρτη 30/05/2018 – Κοινή δράση “Κοινωνικής Συμμαχίας”.

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης την Τετάρτη 30/05/2018 – Κοινή δράση “Κοινωνικής Συμμαχίας”.

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ του Δ.Σ.Κ. ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 30η /5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης στη συνεδρίασή του της 25ης /05/2018 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων – μελών του Δ.Σ.Κ. από την άσκηση των καθηκόντων τους την Τετάρτη 30η/5/2018, μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της κοινής δράσης της «Κοινωνικής Συμμαχίας».

Το πλαίσιο χορήγησης αδειών θα είναι το εξής :

• Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
• Παραγραφές – προθεσμίες
• Αναστολές πλειστηριασμών
• Αιτήσεις προσωρινών διαταγών
• Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
• Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων κατά την τακτική διαδικασία και στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.
Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπέυθυνος χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                                                                             ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ