Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aσφαλιστικες εισφορές ΤΑΝ για το έτος 2015.