Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανάρτηση υποδείγματος προσφυγής στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Ανάρτηση υποδείγματος προσφυγής στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ