Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποζημίωση ειδικού σκοπού επιστημόνων

Αποζημίωση ειδικού σκοπού επιστημόνων

Δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1629/29-4-2020 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Β΄) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού επιστημονικών κλάδων.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι και όσοι δεν είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένη διαδικασία σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ μέχρι τις 8/5/2020.

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους ότι μπορούν να βρίσκουν το σύνολο των εκδοθεισών ΠΝΠ και υπουργικών αποφάσεων, όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στον παρακάτω σύνδεσμο :

Πατήστε εδώ

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται συνημμένο παρακάτω :