Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΣΚ – ΑΠΟΧΗ από 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΔΣΚ – ΑΠΟΧΗ από 23.4.2024 μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη 30.4.2024