Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από ποινικές υποθέσεις του άρθρου 187 ΠΚ (συν.)

Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης από ποινικές υποθέσεις του άρθρου 187 ΠΚ (συν.)