Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους στις 18/02/2020

Αποχή Δικηγόρων Κοζάνης από τα καθήκοντά τους στις 18/02/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 18/02/2020

Το ΔΣ του ΔΣΚ  κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Φεβρουαρίου 2020 ομόφωνα αποφάσισε να συνταχθεί με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά της υποχρεωτικής καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και την υποχρεωτική διαμεσολάβηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Παραγραφές – Προθεσμίες
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
5. Προσθήκη – Αντίκρουση

6.Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
7. Ένορκες βεβαιώσεις
8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί
9. Το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται κανονικά χωρίς άδεια

Αναβολές:
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας και Ιωάννης Αυγερινός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ