Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Υποχρεώσεις Δικηγόρων και συμβολαιογράφων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 Ν.3691/2008 (συνημ)