Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 1ης Ioυνίου 2021 (συνημ).

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 1ης Ioυνίου 2021 (συνημ).

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΜΑ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ  1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

 

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1 έως και 14, υποθέσεις του πινακίου. Οι
λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 33506 από 29-5-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ
2233/Β’/29-5-2021).

Κοζάνη, 31 Μαΐου 2021

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Γεωργ. Παπακώστας