Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 10ης Ioυνίου 2021.

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Έκθεμα δικασίμου 10ης Ioυνίου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΜΑ

Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 1α, 1β, 2, 3 και 23, υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 35169 από 5-6-2021 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 2366/Β/5-6-2021).

  1. Αρ. αιτ. 134/21, 1α. Αρ. αιτ. 71/2021,  1β. M.K. 111/2020,  2.Μ.Κ. 1/2021, 3. M.K. 32/2020, 23.Μ.Κ. 118/2016

Κοζάνη, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Γεωργ. Παπακώστας