Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 2ης Φεβρουαρίου 2021.

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας: Δικάσιμος 2ης Φεβρουαρίου 2021.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

                                                   ΕΚΘΕΜΑ                Ώρα ενάρξεως: 09:00 π.μ.

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 2ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Δικογραφίας
1 1)

2)

ΤΡ.Κ. 25/2020
2 1)

2)

ΤΡ.Κ. 11/2020
3 1) ΤΡ.Κ. 47/2018
4 1)

2)

4)

5)

ΤΡ.Κ. 52/2017
5 1)

 

ΤΡ.Κ. 18/2018
6 1)

 

ΤΡ.Κ. 41/2019
7 1)

2)

3)

Μ.Κ. 131/2013
8 1) ΤΡ.Κ. 54/2019
9 1)

2)

3)

4)

5)

Ε.ΤΡ.Κ. 12/2014
10 1) Ε.ΤΡ.Κ. 82/2015
11 1) Ε.ΤΡ.Κ. 59/2017
12 1)

2)

Ε.ΤΡ.Κ. 34/2017
13 1)

2)

3)

Ε.ΤΡ.Κ. 16/2016
14 1)

 

Ε.ΤΡ.Κ. 30/2016
15 1)

2)

Ε.ΤΡ.Κ. 14/2020
16 1)

2)

Ε.ΤΡ.Κ. 9/2019
17 1)

 

Ε.ΤΡ.Κ. 12/2019
18 1)

 

Ε.ΤΡ.Κ. 13/2020
19 1)

 

Ε.ΤΡ.Κ. 21/2020

 

 

Σημειώνεται ότι θα εκδικαστούν οι υπ’ αριθμ. 1, 2  και 3  υποθέσεις του πινακίου. Οι λοιπές αποσύρονται δυνάμει της υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ οικ. 6877 από 29-1-2021 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ Β’ 341/              29-1-2021).

 

 

 

 

Κοζάνη,   01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Αθανάσιος Παπακώστας