Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Β’ εξεταστικής περιόδου 2016 (συνημ)

Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Β’ εξεταστικής περιόδου 2016 (συνημ)