Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας: Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισµού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας: Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισµού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).