Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

 Συνέχιση της ΑΠΟΧΗΣ , στις υποθέσεις νομικής βοήθειας

 Συνέχιση της ΑΠΟΧΗΣ , στις υποθέσεις νομικής βοήθειας

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 –ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Τηλ: 2461036018 –FAX: 2461036095
e-mail: [email protected]
website: www.dsk.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Αποχή αορίστως των δικηγόρων από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, στην συνεδρίαση της 16-Δεκεμβρίου-2022, αποφάσισε την συνέχιση της ΑΠΟΧΗΣ των μελών του, στις υποθέσεις νομικής βοήθειας και την μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, επικυρώνοντας σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις: α. Παραγραφές και αποσβεστικές προθεσμίες σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό και επτά έτη στο β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στα κακουργήματα. β. Συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις. γ. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (πχ διατροφή ανηλίκου, διατήρηση ψυχιατρικής κράτησης κ.οκ.) δ. Κατάθεση προτάσεων σε δίκες νέας τακτικής. ε. Σε δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας απόφασης. στ. Σε προσωρινά κρατούμενους εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκάμηνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ