Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΣΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ [email protected]

ΣΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ [email protected]