Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συνέχιση της αποχης των Δικηγόρων Κοζάνης έως και την 6η Ιουνίου 2016– Πλαίσιο χορήγησης αδειών

Συνέχιση της αποχης των Δικηγόρων Κοζάνης έως και την 6η Ιουνίου 2016– Πλαίσιο χορήγησης αδειών

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης, σύμφωνα με την από 19/05/2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του, συντάσσεται με την από 24/05/2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σύμφωνα με την οποία  αποφασίστηκε:

 • Παράταση της αποχής των Δικηγόρων έως και τη Δευτέρα 06.06.2016.
 • Σύγκληση Ολομέλειας την Παρασκευή 03.06.2016 στην έδρα του Δ.Σ.Α.

Το πλαίσιο χορήγησης αδειών είναι το ακόλουθο: 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 • Παραγραφές – Προθεσμίες
 • Για τις ποινικές υποθέσεις:
 1. Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
 2. Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
 3. στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
 2. Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
 3. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
 4. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 5. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 6. Προσθήκες
 7. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣH και για τις νόμιμες συνέπειες)
 8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ