Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Συνέχιση αποχής. Πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Συνέχιση αποχής. Πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. σε έκτακτη συνεδρίασή του της 1ης Φεβρουαρίου 2016 επικύρωσε την από 30/01/2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

περί συνέχισης της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους έως και τη Δευτέρα 08/02/2016.

ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14.01.2016 δηλαδή:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:

  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ