Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Πρωτοδικείο Κοζάνης – Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά την αναστολή λόγω εκλογών από 4/10/23 έως 18/4/23 (ασφαλιστικών, τακτικής/ειδικής και εκούσιας διαδικασίας)

Πρωτοδικείο Κοζάνης – Πράξη οίκοθεν επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά την αναστολή λόγω εκλογών από 4/10/23 έως 18/4/23 (ασφαλιστικών, τακτικής/ειδικής και εκούσιας διαδικασίας)